USŁUGI

 
Zakres usług oferowanych przez naszą firmę:

- niwelacja i kształtowanie terenu

- wykopy pod studnie, przykanaliki, wodociągi, kanalizacje, szamba i oczka wodne

- wykopy pod kanalizację telefoniczną, teletechniczną, energetyczną i ogrodzenia

- wykopy szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane

- wykopy pod gruntowe wymienniki ciepła

- wykopy pod przydomowe oczyszczalnie ścieków

- wykopy wąskprzestrzenne pod rowy i instalacje

- wykopy podpiwniczeń i fundamentów oraz załadunek ziemi i gruzu i inne prace ziemne

- wyburzenia

- odśnieżanie

- wachlarz łyżek: 15cm, 30cm, 40cm, 60cm, 100cm, skarpowa, widły paletowe